کتابنامه

 

 

 

 

آلبوم عکس

آلبوم عکس


علی رضا ملک زاده، هوشنگ جمشیدآبادی و مهدی به خیال (همدان، مهرماه ۱۳۹۷، در کتابفروشی مهدی)

خانه دکتر علی رضا ذکاوتی قراگزلو

خانه دکتر علی رضا ذکاوتی قراگزلو

علی رضا ملک زاده، هوشنگ جمشیدآبادی و مهدی به خیال (همدان، مهرماه 1397، در کتابفروشی مهدی)

در گفتگو با منوچهر مشیری (همدان، فروردین ۱۳۹۶، کتاب فروشی مهدی).

در کنار قباد شیوا و همسر گرامی ایشان (همدان، ۱۳۹۶، کتاب مهدی).با احمد فتوت (همدان، 1397، کتاب مهدی).). با احمد فتوت (همدان، ۱۳۹۷، کتاب مهدی).


مهدی به‌خیال

09185455024
08132513614

mahdi.behkhial@yahoo.com

همدان، خیابان بوعلی،
سرپل یخچال،کوچه عبدل (شهید محمدی)،
کتاب مهدی

آمار بازدید
  • 0
  • 12
  • 14
  • 657,357